מאמרים

מה הכי גרוע שיקרה?

הוא לא האמין שזה מה שעוצר אותו בעסקואני לא האמנתי שהתהליך איתו יצליח להפתיע אותי.? אנחנו מכירים כבר שנים.למדנו יחד